loading...
مجله خبری تفریحی پانامیک
آخرین ارسال های انجمن
poortal بازدید : 286 دوشنبه 19 اسفند 1392 نظرات (0)

 

میگویند : زندگیت را پایِ یک “ نفر ” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “ دنیایی ”

 

 

 دل نوشته عاشقانه,جملات قشنگ عاشقانه

 

 

 

دســـتـــت را رو کــــن . . .
نــــتــــرس !
پــــوچ هـــــم کـــــه بـــــاشــــد . . . !
تــــوی دســـتـــان تـــــو . . .
گــــل مـــیـــشـــود

 

 

 متن جدید عاشقانه,استاتوس ناب عاشقانه

 

 

 

تـــمـــام شـــهـــر تــــوئـــــی
وقـــتـــی دســـتــــهـــایــــت را در دســــت مـــیـــگـــیـــرم
و انـــگـــشــــتـــانـــت ، خـــیـــابـــان هـــای درازی مـــیـــشـــونـــد بــــرای قـــــدم زدن

 

 

 اس ام اس جدید

 

 

 

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

 

 

new love sms

 

 

 

مـــا را بـــکـــش . . .
نـــتـــرس کـــــه . . .
دارد مـــیـــان شـــــهـــر . . .
عـــــاشــــق کــــشــــی بــــه رســـــم تـــــــو مـــــرســــوم مــــیــــشــــود

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

مثل قالی نیمه تمام . . .
به دارم کشیده‌ای
یا ببافم . . .
یا بشکافم . . .
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

تـــــــو اگـــــر مـــیـــخــواهـــی بـــــرو
شـــــهــــــرهــا را فـــتـــخ کــــن
امــــا مــــن آدم هــــا را فـــتــــح مـــیــــکــــنـــم !
از جـــمـــلــــه ” تـــــو ” را . . . !
اســــمــــش را بــــگــــذار مـــکـــر زنــــانــــه

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

وقتی ی مرد بغض میکنه
اشک تو چشاش حلقه میزنه
وبا صدای لرزون ازت میخواد بمونی بمون . . .
حتا اگه سگترین اخلاقو داشته باشه
ولی ارزششو داره چون عاشقته عاشق . . . !

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

“ شعر ” را کوتاه دوست دارم
“ موهای ” تو را بلند . . .

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

صدایت می کنم تو را
این ” جانی ” ک میگویی جانم را می گیرد . . .
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

 

 

اس ام اس عاشقانه 

 

 

 

تو که باشی بس است
مگر من جز “ نفس ” چه میخواهم !؟

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

دختر : قول میدی که هیچوقت دختری رو بیشتر از من دوست نداشته باشی
پسر : من دوستت دارم اما نمیتونم همچین قولی بهت بدم
دختر ( در حال گریه ) : یعنی یکی رو بعد از من دوست خواهی داشت ؟
پسر (با خنده) : دختری که من بعد از تو دوست خواهم داشت ، تو رو مامان صدا میزنه

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

اگه میگم دوستت دارم
از سر عادت نیست
یا ازسر جوونیم
میگم که یادت بیارم
بهترین اتفاقی بودی که تو زندگیم افتاد . . .

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

با خودم خلوت کردم
فهمیدم
هیچگاه ب بی تو بودن عادت نخواهم کرد
یا بمان
یا…
یا ندارد
فقط بمان

 

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

همه می گویند “ سخت گیر ”م !
راست می گویند
همین است که انقدر “ سخت ”
به تو “ گیر ” داده ام . . .

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

آرامــش یــعنی ؛
هر وقــت قهــر کردی ،
مطمئـن باشی بجـز تــو ، هیچکــس جاتو نمیگــیره

 

 

اس ام اس عاشقانه 

 

 

 

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ . . .
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ . . .
ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ . . .
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ . . .
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . .
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ، ﻣﺎﻟﺶ ، شخصییتش . . .
حتی ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ . . .
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗــــــﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ . . .

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

باختی در کار نیست . . .
من برای رسیدن به عشقم
با جانم ریسک میکنم . . .
“ خیالی نیست ”
.
.
.
یا می برم ، یا میمیرم !

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

همین که قاصدکی را فوت کنی
تا عطر نفسهایت را با خود بیاورد
برایم کافیست . . .

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

با خودم خلوت کردم
فهمیدم
هیچگاه ب بی تو بودن عادت نخواهم کرد
یا بمان
یا . . .
یا ندارد
فقط بمان

 

 

 

اس ام اس عاشقانه 

 

 

نــزدیــک یــعــنــی گــرمــای نــفــســش گــونــه ات را گـــرم کــنــد . . .
غــیــر از ایــن یــعــنــی دوری

 

 

اس ام اس عاشقانه 

 

 

 

به یک “نترس ”
به یک ” نوازش ”
به یک ” آغوش ”
به یک ” دوستت دارم ”
خلاصه بگویم به ” تـــــو ”
نیازمندم

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

چشمانت در حصار هم که باشند آشوب گرانی هستند که هر کودتائی را رهبری میکنند !
برای تصاحب دلم !
لعنت بر چشمان فتنه گرت . . . !

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

دیــدگــانــت را نــبــنــد . . . !
نـگــاهــت را نــدزد . . . !
تــو کـــه مــیـــدانــی آیــه آیــه زنــدگــیـــم
از گــوشــه چــشــمــهــایــت تــلـاوت مــیــشــود

 

اس ام اس عاشقانه 

 

 
عــاشـق کــه شــدی مــواظــب خــودت بــاش . . . !
شــب هــای بـاقــی مــانــده عــمــرت
بــه ایــن ســادگــی هــا صــبــح نــخــواهــد شــد . . . !

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

ســــردم کــــه مــــیـــشـــود
تــــمــــام اجـــاق هـــای جــــهــــان
بـــرایــــم عــــشـــوه گـــری مـــیـــکـــنـــنــــد
امــــــا مـــــن تــــصــــمــــیــــم خــــودم را گــــرفــــتـــه ام
بــــرای گــــرم شــــدن بـــایــــد کــــه تـــا آخــــر عـــــمــــر
دنــــبــــال دســـــت هــــای تــــــو بــــاشـــــم

 

 

 اس ام اس عاشقانه

 

 

 

تــــوی مــــردا حـــســــی هـــســـت بــــه نــــام غــــیـــرت
هــــمــــون حــــس تــــوی خــــانــــم هــــا اســــمــــش حــــســــــادت
ولــــی مــــن بــــه جــــفـــتـــش مـــیـــگـــم عــــــشــــــق
تــــا عــــشــــقــــی نــــبــــاشــــه . . .
نـــــه غــــیـــرتــــی مــــیــــشــــی نـــــه حــــســــادت مــــیــــکــــنــــی

 

 

اس ام اس عاشقانه 

 

 

 

مسیج عاشقانه جدید
فـــهـــمـــیـــدن یــــک زن ســـخـــت نـــیـــســـت . . .
بـــاور کــــن آســــانـــتـــر از شـــنـــاخـــت یـــک بـــنــــد انــــگـــشـــت اســــت . . .
زن ســــراســــر نــــاز اســــت و احــــســـاس تـــــعـــلـــق . . .
زن ســـیـــنـــه ای مـــیـــخـــواهــــد بــــرای مــــشـــت کـــوبـــیـــدن آرام . . .
زن شــــانــــه ای مـــیـــخــــواهــــد  بــــه وســــعـــت چــــنـــد قــــطـــره اشـــک . . .
زن لـــبـــانـــی مـــیـــخـــواهــــد بـــرای فـــریـــب دادن افـــکـــارش . . .
گـــوشــــی شــــنـــوا بــــرای شـــنـــیـــدن حــــرف هـــایــــش . . .
زن دســــتـــی مــــیـــخـــواهد بـــرای ســـفـــر کــــردن در مــــوهــــایـــش . . .
زن مــــردی را مــــیـــخــــواهــــد کـــه مـــردانــگـــیـــش در عــــمـــل و اخـــلــــاق بــــاشـــد . . .
هـــمـــیـــن هــــا بــــرای یـــک زن کــــافـــیـــســـت
بــــــاور کـــــــــــــــــــــــن . . .
فـــهـــمـــیـــدن یــــک زن ســــخـــت نــــیــــســــت . . . !

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 400
 • کل نظرات : 49
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 124
 • آی پی امروز : 93
 • آی پی دیروز : 162
 • بازدید امروز : 167
 • باردید دیروز : 257
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 1,213
 • بازدید ماه : 7,026
 • بازدید سال : 39,225
 • بازدید کلی : 488,468